کسب مقام دوم توسط پژوهشگران مجتمع

کسب مقام دوم توسط پژوهشگران مجتمع

 2/9/1396 - 12:00 AM

 امیرحسین اسدی

 686کسب مقام دوم توسط پژوهشگران مجتمع سادات موسوی در مسابقات روباتیک فراکاپ استان تهران در شاخه روبات تعقیب خط پیشرفته

به همت واحد پژوهش و توسعه خلاق، پژوهشگران رشته روباتیک مجتمع سادات موسوی با شرکت در مسابقات فراکاپ استان تهران به تاریخ 15 بهمن 1395 در محل دبیریستان فرزانگان 4 موفق به کسب رتبه دوم در شاخه روبات تعقیب خط پیشرفته شدند.

کسب مقام دوم توسط پژوهشگران مجتمع
  حجم فایل: MB   حجم فایل: MB
  دانلود فایل ضمیمه