شرکت در سمینار علوم شناختی و هوش مصنوعی

شرکت در سمینار علوم شناختی و هوش مصنوعی

 2/9/1396 - 12:00 AM

 امیرحسین اسدی

 656شرکت در سمینار علوم شناختی و هوش مصنوعی

دانش آموزان پژوهشگر مجتمع سادات موسوی به همت واحد پژوهش و توسعه خلاق، در سمینار علوم شناختی و هوش مصنوعی به تاریخ 2 اسفند 1395 در محل دبیرستان دوره اول شهید عاشوری شرکت کردند.

شرکت در سمینار علوم شناختی و هوش مصنوعی
  حجم فایل: MB   حجم فایل: MB
  دانلود فایل ضمیمه