مسابقات روباتیک فرزکاپ

مسابقات روباتیک فرزکاپ

 2/9/1396 - 12:00 AM

 امیرحسین اسدی

 697شرکت پژوهشگران مجتمع سادات موسوی در مسابقات روباتیک فرزکاپ استان تهران و کسب رتبه ششم در شاخه روبات تعقیب خط

به همت واحد پژوهش و توسعه خلاق، پژوهشگران رشته روباتیک مجتمع سادات موسوی با شرکت در مسابقات فرزکاپ استان تهران به تاریخ 19 و 20 اسفند 1395 در محل دبیریستان فرزانگان (1) تهران موفق به کسب رتبه ششم در شاخه روبات تعقیب خط شدند.

مسابقات روباتیک فرزکاپ
  حجم فایل: MB   حجم فایل: MB
  دانلود فایل ضمیمه