مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی

در لیست زیر می توانید قبول شدگان در کنکور سراسری چند سال اخیر را مشاهده نمایید.

شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
هادی علیزاده
مهندسی مکانیک صنعتی شریف تهران
2
محمد محمود سمیعی
مهندسی مکانیک علم و صنعت تهران
3
محسن حکمت
مهندسی برق خواجه نصیر تهران
4
محمد حسین دانش راد
علوم مهندسی تهران تهران
5
امیر یونسی
علوم مهندسی تهران تهران
6
میلاد اسماعیلی
مهندسی برق شاهد تهران
7
مصطفی گودرزی
مهندسی مکانیک شهید رجایی تهران
8
میثم پیام
مهندسی مکانیک صنعتی قم قم
9
حمید کاشفی
مهندسی عمران عباسپور تهران
10
محمدرضا مرتضایی نیا
مهندسی معدن امیر کبیر تهران
11
محمد جواد نوروز بیگی
مهندسی برق دانشگاه سمنان سمنان
12
سید امیر حسین آل حسینی
مهندسی مواد و متالورژی شهید رجایی تهران
13
محمد باقری
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان سمنان
14
نیما نامداری
مهندسی شیمی دانشگاه سمنان سمنان
15
محمد سعید صفاری
مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان سمنان
16
سعید مرانکی
مدیریت بیمه علامه طباطبایی تهران
17
میثم عباسی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان سمنان
18
محمود بابایی
مهندسی شیمی دانشگاه گیلان رشت
19
علیرضا قاسمی
مهندسی صنایع علم و صنعت بهشهر
20
میلاد پیروز رام
مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران بابلسر
21
سید محمد مهدی طباطبایی
مهندسی معدن دانشگاه یزد یزد
22
میعاد پروین آشتیانی
آمار دانشگاه قم قم
23
احسان اکبری
مهندسی معماری دانشگاه سوره تهران
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
محسن دهقانی
دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران تهران
2
محمد قریشی
مهندسی صنایع صنعتی شریف تهران
3
عباس نجاتی فر
مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر تهران
4
حسن حیدری
مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر تهران
5
سید پدرام موسوی پور
علوم مهندسی دانشگاه تهران تهران
6
امیر حسین توکلی
علوم مهندسی دانشگاه تهران تهران
7
امید دانشور
مهندسی شیمی صنعتی اصفهان اصفهان
8
محمدعلی یاسری پور
مهندسی عمران شاهد تهران
9
محمدمهدی کاوه جبلی
مهندسی معماری هنرهای زیبا تهران
10
مسعود نجفی
مهندسی مواد و متالورژی خواجه نصیر تهران
11
علیرضا رحیم بصری
مهندسی عمران شاهد تهران
12
محمد جنگروی
مهندسی عمران عباسپور تهران
13
آرمان رحمتی
مهندسی عمران عباسپور تهران
14
مرتضی گودرزی
مهندسی برق شاهد تهران
15
حسین خوش صحبتان
مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران تهران
16
احمدرضا کردبچه
مهندسی مکانیک رجایی تهران
17
سید امیرعباس شاه صاحبی
مهندسی عمران دانشگاه سمنان سمنان
18
محمد مهدی خسروی
مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان تهران
19
علی آریانی
ریاضیات و کاربردها علم و صنعت تهران
20
سرمد کرمی
مهندسی عمران گرمسار سمنان
21
رضا بابایی
مدیریت صنعتی علامه طباطبایی تهران
22
فاضل مویدی فاتح
مهندسی صنایع دانشگاه اراک اراک
23
محمد حامد ارجمند
مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران کرج
24
علیرضا قربانی
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان سمنان
25
حسین کریمی
فناوری اطلاعات شهاب دانش تهران
26
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
محمد علی سندانی
مهندسی مکانیک صنعتی شریف تهران
2
محمد تقی بخشان
مهندسی برق دانشگاه تهران تهران
3
علی امینی
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تهران
4
ابوالفضل نظیفی
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تهران
5
میثم عیسی خانی
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران تهران
6
حمیدرضا رضایی
مهندسی عمران دانشگاه تهران تهران
7
وحید قاسمی
مهندسی برق امیرکبیر تهران
8
امیر احمد حبیبی
مهندسی کامپیوتر امیرکبیر تهران
9
محمد ابراهیم واعظی
مهندسی عمران خواجه نصیر تهران
10
مهدی ربیع یگانه
فناوری اطلاعات امیرکبیر تهران
11
امیر داعی
مهندسی مکانیک صنعتی شریف تهران
12
مهدی رضائیان
مهندسی برق خواجه نصیر تهران
13
امیر رضا کاشانی
مهندسی شیمی علم و صنعت تهران
14
سید شهاب اشرف طبایی
مهندسی مکانیک شهید بهشتی تهران
15
علی صادقی
مهندسی مکانیک شهید بهشتی تهران
16
عرفان شیخ حسین
مهندسی عمران شاهد تهران
17
امیرمحمد ابوالحسنی
مهندسی عمران شاهد تهران
18
شایان ایتامی
مهندسی برق صنعت نفت تهران
19
سجاد جولایی
مهندسی عمران شاهد آبادان
20
محمدحسین متین جو
مهندسی عمران شاهد تهران
21
میلاد جلایی
مهندسی عمران دانشگاه شاهرود شاهرود
22
شاهین کریمی
مهندسی برق شاهد تهران
23
حمیدرضا شالباف
مهندسی برق شهید بهشتی تهران
24
مجتبی همتی
مهندسی عمران دانشگاه گرمسار گرمسار
25
سهیل اسدزاده
مهندسی برق دانشگاه سمنان سمنان
26
علی کاظمی
مهندسی برق صنعتی قم قم
27
معین الدین آقابالی
مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان سمنان
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
احمد رضا یعقوب جبلی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تهران
2
محمد حسن شریفیان
روان شناسی دانشگاه تهران تهران
3
محسن پاکرو
مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران تهران
4
محمد امین نورمحمدیان
مدیریت بازرگانی علامه طباطبایی تهران
5
محمد صادق گل رو
روان شناسی علامه طباطبایی تهران
6
محمد جواد ناصری نیا
حقوق علم و فرهنگ تهران
7
حامد حسینی زواره
مدیریت جهانگردی علامه طباطبایی تهران
8
حسین شهبازیان
مدیریت دولتی علامه طباطبایی تهران
9
محمد رضایی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران تهران
10
سجاد عزیزآبادی
روان شناسی علامه طباطبایی تهران
11
حسین فرهمند نکو
مدیریت مالی دانشگاه تهران تهران
12
سینا واحدی
حسابداری دانشگاه سمنان تهران
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
محمد حسین اسماعیلی
مهندسی عمران دانشگاه تهران تهران
2
یوسف قائینی
مهندسی مکانیک خواجه نصیر تهران
3
امیرحسین حائری اسدی
مهندسی هوافضا امیرکبیر تهران
4
سیدمصطفی لاجوردی
مهندسی مکانیک خواجه نصیر تهران
5
شباهنگ شایگان
مهندسی پزشکی امیرکبیر تهران
6
محمد جعفری
مهندسی شیمی علم و صنعت تهران
7
محمد بهشتی فروتنی
مهندسی مکانیک خواجه نصیر تهران
8
احسان معمارپور
مهندسی صنایع خواجه نصیر تهران
9
صادق رضایی
مهندسی مواد امیرکبیر تهران
10
سعید سبک پا
مهندسی معدن دانشگاه تهران تهران
11
سید حسین رضوی
مهندسی مواد شهید رجایی تهران
12
سید مهدی حسینی
مهندسی مواد شهید رجایی تهران
13
سید مهدی حسینی
مهندسی مواد شهید رجایی تهران
14
محمد جواد محمدی
مهندسی عمران صنعتی قم قم
15
هادی قرایی
مدیریت صنعتی شاهد تهران
16
سروش جوان کار
مهندسی عمران دانشگاه سمنان سمنان
17
سید حسن کریمی
مهندسی صنایع دانشگاه قم قم
18
امیر آخوندی
مهندسی معماری دانشگاه قم قم
19
عرفان برازنده
مدیریت بیمه علامه طباطبایی تهران
20
احسان رسول پور
مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم قم
21
علی محمدی
مهندسی عمران دانشگاه گرمسار گرمسار
22
علیرضا متین جو
مهندسی برق صنعتی قم قم
23
شایان صفی یاری
مهندسی عمران دانشگاه شاهرود شاهرود
24
علیرضا خیرالهی
مهندسی صنایع دانشگاه سمنان سمنان
25
علی ایمانی فراهانی
مهندسی مکانیک صنعتی اراک اراک
26
محمد مبین همتی
مهندسی صنایع سمنان سمنان
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
کیان نادری
مکانیک خواجه نصیر تهران
2
محمد باقری
هوافضا خواجه نصیر تهران
3
سیدمحمد محمدی
عمران خواجه نصیر تهران
4
امیرحسین زارعان
عمران خواجه نصیر تهران
5
مهدی محبی
متالوژی خواجه نصیر تهران
6
حمیدرضا پرتواعلم
هوافضا امیرکبیر تهران
7
میلاد ذالی
کامپیوتر دانشگاه تبریز تبریز
8
محمدمهدی خواجوی
IT صنعتی اصفهان اصفهان
9
محمدرضا رضایی
متالوژی علم و صنعت تهران
10
محمدرضا محمدی
برق خواجه نصیر تهران
11
علیرضا رحمانی
مهندسی پزشکی دانشگاه شاهرود شاهرود
12
امیرشایان حقیقی
برق شاهد تهران
13
محمدجواد اصغرپناهی
برق صنعتی قم قم
14
امیرحسین ملاشریفی
هوافضا خواجه نصیر تهران
15
محسن خورسندی
شهرسازی امام خمینی قزوین
16
محمدحسن مراقی
متالوژی شهیدرجایی تهران
17
محسن اصیل یگانه
متالوژی شهیدرجایی تهران
18
علیرضا شیرویه صفت
موادصنعتی امام خمینی قزوین
19
ایمان اشرف
مکانیک شهیدرجایی تهران
20
سیدمحمد صدرطباطبایی
21
سجاد فخرایی
سخت افزار شهیدرجایی تهران
22
محمد اردوخانی
مدیریت صنعتی شاهد تهران
23
یاسر مرادی پور
مهندسی شیمی امیرکبیر تهران
24
امیرمحمد میرکاظمی
کامپیوتر پردیس قم قم
24
حسین حیدری نژاد
نرم افزار خوارزمی تهران
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
مهدی خاضع پور
اتاق عمل شاهد تهران
2
مصطفی خوش قدم
شیمی کاربردی خواجه نصیر تهران
3
امیرحسین یوسفی
دندان پزشکی دانشگاه اصفهان اصفهان
4
علیرضا آقازاده
مهندسی کشاورزی دانشگاه اصفهان اصفهان
5
محمدجواد عرب زاده
پزشکی شاهد تهران
6
معین کازرانیان
پرستاری دانشگاه تهران تهران
7
احمد هاشم پناه
روانشناسی دانشگاه تهران تهران
8
محمدامین میراحمدی
علوم آزمایشگاهی دانشگاه مازندران بابل
9
حسین غلامعلی
پرستاری دانشگاه تهران تهران
10
محمدعرفان برارپور
کاردرمانی شهید بهشتی تهران
شماره نام و نام خانوادگی رشته قبولی دانشگاه شهر
1
محمدفاضل عباسی
کارشناسی علوم قضایی
2
پرهام هاشم پور
کارشناسی علوم قضایی
3
محمدعلی علیمراد
ارشد علوم قضایی
4
مهدی انصاری
فقه و حقوق خوارزمی تهران
5
محمدعرفان صادقی
اقتصاد علامه تهران
6
محمدعرفان محمدجعفری
مدیریت دولتی دانشگاه قم قم
7
پیام رحیمی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران تهران
8
شایان سعیدی
علوم سیاسی علامه تهران
9
علیرضا امیرزاده
ادبیات خوارزمی تهران
10
محمدعرفان صدفیان
علوم اجتماعی علامه تهران
11
علی ویلایی
مدیریت بیمه خوارزمی تهران