بارگذاری

فرم بارگذاری ویدئوهای دانش آموزان مجتمع هوشمند آموزشی فرهنگی سادات موسوی

Click or drag a file to this area to upload.
در هنگام ضبط فیلم و عکس، موبایل حتما در حالت افقی گرفته شود.
مدت زمان فیلم نهایتاً 2 دقیقه باشد.
حجم فیلم بیشتر از 100 مگابایت نباشد.
تا حد ممکن از افکت گزاری در روی فیلم خودداری نمائید!
فهرست