حدیث روز
     
اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
     
تاریخ و ساعت
سه‌شنبه : ۰۲/۱۰/۹۳

  آزمون برنامه نویسی کامپیوتر-پایه اول ددبیرستان  
برای دانلود برنامه Borland c++ به آدرس زیر مراجعه کنید:
 
به هر کلاس متناسب با جزوه و درسی که به آنها داده شده سوال داده خواهد شد.(ممکن است سوال ها متفاوت باشد)
از دستور for  تودرتو سوال داده نخواهد شد.
با تسلط به الگوریتم و فلوچارت در امتحان حضور یابید.
 
   
  برگزیدگان المپیاد های کشور  
محمد علی علیمراد
محمد جواد اصغرپناهی
محمد حسن افراسیابی
امیرحسین زارعان
یاسر مرادی پور 
محمدرضا محمدی
یاسر مرادی پور محمد رضا محمدی
یاسر مرادی پور

 
     
 رشته:‌ادبیات
رشته : ریاضی
رشته : ریاضی
رشته : ریاضی 
رشته : ریاضی
رشته : ریاضی 
رشته : کامپیوتر
رشته : کامپیوتر
رشته : فیزیک

«« **  برگزیدگان مرحله  اول المپیادهای علمی کشوری ** »»

   
     
تبریک تولد
روز تولد :
محسن کنچی
روز تولد : 1 دی

امیر حسین شاه علی
روز تولد : 2 دی

محمدعلی انصاری
روز تولد : 2 دی

امیرحسین حاجی حسینی
روز تولد : 3 دی

علیرضا امیرزاده
روز تولد : 3 دی

محمدرضا رمضانی
روز تولد : 4 دی

محمدحسن اوحیدیان مقدم
روز تولد : 5 دی

مانی طهماسبی طالقانی
روز تولد : 6 دی

نقشه سایت